Rodina u nás


Vítáme Vás na webových stránkách spolku Rodina u nás, které poskytuje
služby v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Zaměřujeme se na doprovázení
a služby pro náhradní rodiny, a to jak pěstounské, tak adoptivní.
 
Působíme od roku 2013 na území Zlínského a Moravskoslezského kraje.
 
Na základě pověření krajského úřadu k sociálně-právní ochraně dětí 
uzavíráme s pěstounskými rodinami dohody o výkonu pěstounské 
péče. V rámci naplňování těchto dohod doprovázíme a podporujeme 
pěstouny, jejich rodinné příslušníky i děti v pěstounské péči. 
Zaměřujeme se také na doprovázení pěstounů na přechodnou dobu, 
s nimiž máme zkušenosti v oblasti příprav od roku 2011.
 
Nabízíme dále služby v oblasti facilitace případových konferencí,
rodinných konferencí a asistovaných kontaktů,  a odborných služeb
pro náhradní rodiče z celého regionu.
 
 
 
 

milí pěstouni, kolegové, klienti,

rádi vás přivítáme v prostorách pobočky na ulici havlíčkova 234, valašské Meziříčí, v budově Báňských projektů ve 4.patře. prostory jsou nově bezbariérové a všichni jste srdečně zváni!

.

 Lili1

 

Naše služby jsou postaveny na provázanosti 

na místní odborníky a síť služeb v prostředí, 

kde rodina žije.