BioFeetBack

 

Co je EEG biofeedback a v čem může pomoci?

Biofeedback (česky biologická zpětná vazba) je přirozený jev spojený se samotnou existencí života. Každý živý organismus neustále poskytuje sám sobě účelnou zpětnou vazbu o vlastním chování. To mu umožňuje přizpůsobovat se měnícím se podmínkám a udržovat rovnováhu, nezbytnou pro přežití.Tohoto přirozeného jevu lze ovšem využít také k učení či k terapeutickým účelům. Běžně sami sebe regulujeme za pomoci signálů, které o nás něco vypovídají a které nám poskytuje naše okolí. Může se jednat o pochvalu rodičů za dobrý výkon, konstruktivní kritiku kamaráda apod. Toto je přirozený biofeedback. Moderní člověk však k navození biofeedbacku využívá také řadu přístrojů. Horečku a z ní vyplývající nutnost léčby zjišťuje teploměrem, nadváhu a nutnost omezení jídla zjišťuje vážením, zlomenou nohu a potřebu dát ji do sádry zjišťuje rentgenovým vyšetřením.

 

Stejného principu lze využít i při učení či terapii mozku, na které je zaměřena metoda EEG biofeedback. V mozku neustále probíhá komunikace mezi neurony v podobě elektrických potenciálů, vytváří se elektrické vlnění. Každá činnost mozku vyžaduje pro správný průběh vlnění o určité frekvenci a amplitudě. Dostaneme-li pomocí měření EEG okamžité, cílené a přesné informace o tomto vlnění, můžeme se naučit jej vhodně vylaďovat. To může posloužit ke zlepšení soustředění, pozornosti, paměti, vůle, uvolnění apod. a tedy k odstranění řady nežádoucích příznaků, spojených např. s ADHD, epilepsií či nespavostí.

Jedná se o metodu bezpečnou (v mozku elektřina je, my ji tam nedodáváme, pouze o její podobě klienta informujeme a tím ho učíme ji vhodně usměrňovat), neinvazivní, bezbolestnou a zábavnou. Nemá vedlejší účinky, není návyková a efekt je vysoce pravděpodobný a dlouhodobý. Je však zapotřebí vyhradit si na proceduru minimálně 1x týdně hodinu při minimálním počtu sezení 20 na jeden symptom (tedy např. u ADHD 40 x – 20 x pozornost + 20 x hyperaktivita). Jedná se tedy o terapii dlouhodobou, ale bez dodržení tohoto požadavku nelze očekávat žádoucí výsledky.

 

Služby spojené s EEG BiofeedBackem je nutné předem objednat u Mgr. Kateřiny Indrákové, na e-mailu rodinaunas@gmail.com.

 

V roce 2020 tuto službu neposkytujeme