Chci uzavřít dohodu o doprovázení

Doprovázení

 

Spolek Rodina u nás, prostřednictvím doprovázení pěstounských rodin, napomáhá  vytvářet přátelské prostředí pro dítě v pěstounské péči, s ohledem na práva a zájmy všech dětí a dospělých v rodině. K naplnění tohoto cíle využívá

 • služeb odborného poradenství 
 • terapeutické aktivity
 • zvyšování rodičovských a výchovných kompetencí vzděláváním pěstounů 
 • podporu v kontaktu dítěte s biologickými rodiči a širší rodinou.

 

 

Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče

 

Kdo se může stát naším klientem

Klientem spolku Rodina u nás se může stát osoba nebo osoby, kteří jsou poručníky, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu a uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péči se spolkem Rodina u nás.

 

Jak postupovat, když  s námi chcete uzavřít Dohodu o doprovázení

 1. Zavolejte nám na telefonní číslo: 777 721 683 a domluvte si s ředitelkou spolku setkání, na kterém se dozvíte všechny potřebné informace.
 2. Setkání může proběhnout na Vámi vybraném místě, například:
 • u Vás doma (přijedeme za Vámi)
 • v naší kanceláři (pro rozhovor je vždy zajištěno klidné a diskrétní prostředí)
 • jiné místo dle domluvy na území Zlínského a Moravskoslezského kraje, kde máme oprávnění uzavírat dohody (můžeme se sejít na neutrální půdě)

                                              

Co můžete očekávat od prvního setkání s naším zástupcem?

 • Na schůzku se dostaví ředitelka spolku, paní Jana Lexová, popřípadě jí pověřená kolegyně, sociální pracovnice.
 • Vzájemně se představíme.
 • Představíme Vám, jaké služby poskytujeme a jak spolupracujeme s rodinami.
 • Pročteme si společně Dohodu o výkonu pěstounské péče a poskytneme veškeré informace spojené s Dohodou.
 • Předáme Vám náš leták a vizitky.
 • Odpovíme Vám na Vaše otázky.
 • O případné spolupráci se můžete v klidu rozhodnout až doma, necháme Vám čas na rozmyšlenou. Vnímáme důležitost správné volby doprovázející organizace, protože spolupráce je postavena na vzájemné důvěře a respektu.

 

Rozhodli jste se pro spolupráci?

 1. Zavolejte nám Vaše rozhodnutí a my ve spolupráci s Vámi zařídíme vše potřebné
 2. Budeme od Vás potřebovat: – rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí do Vaší péče (kopie první a poslední strany), popřípadě zařazení do osob v evidenci . V případě, že máte uzavřenou Dohodu u jiné organizace – pomůžeme Vám, když nás o to požádáte, se sepsáním výpovědi, podáme veškeré informace, jak proces probíhá.
 3. Vyžádáme si souhlas s uzavřením Dohody s příslušným OSPOD.
 4. Podepíšeme Dohodu.
 5. Pak už se těšíme na společná setkání a spolupráci.

 

V současné době máme volnou kapacitu v uzavírání Dohod. Pokud by jste s námi rádi uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče, kontaktujte nás prosím na emailu: rodinaunas@gmail.com či na telefonním čísle 777 721 683. Děkujeme za důvěru.

 
 

P9210984 

 

Důvody odmítnutí poskytnutí SPO:

 • osoby nespadající do regionu, kde může být činnost vykonávána na základě pověření organizace, tj. mimo území Zlínského a Moravskoslezského kraje
 • osoby, které požadují činnost, která není zahrnuta v pověření organizace (viz. Rozhodnutí KÚ ZLK o pověření organizace k výkonu sociálně-právní ochraně dětí)
 • naplněná kapacita plného úvazku sociální pracovnice (25 rodin, s nimiž může jeden zaměstnanec současně pracovat)