Případové konference Rodinné konference Mediace

Nad rámec podpory pěstounům s uzavřenou Dohodou o výkonu pěstounské péče si u nás můžete sjednat realizaci níže uvedených služeb, které jsou na základě písemné objednávky zpoplatněny. Jedná se o :

 

 • Případové konference
 • Rodinné konference
 • Mediace

 

 

Případové konference

 

Spolek Rodina u nás, nabízí od roku 2013 zájemcům  službu – Facilitace případové konference vyškoleným facilitátorem, dle akreditované metodiky o.s. Rozum a cit.  Pokud s realizací nemáte žádné zkušenosti, nabízíme Vám na základě naší praxe pomoc při organizování Vaší první případové konference. Nabízíme jak přímou facilitaci konference, tak realizaci  případové konference „NA KLÍČ“.

 

Co mám udělat, pokud mám zájem o realizaci Případové konference?

 1. Zavolat na tel. číslo 777 721 683, či napsat na e-mail: rodinaunas@gmail.com
 2. Naše facilitátorka s Vámi projde vaše představy o realizace a  navrhne možné řešení
 3. V případě shody bude dohodnut termín realizace a sepsána objednávka se smluvenou odměnou.

 

Případová konference umožňuje zejména: 
• rychle reagovat na vzniklou situaci
• vytvářet podpůrnou síť pro klienta
• společně hledat vhodná a přijatelná řešení klientovy situace
• rozdělit zodpovědnost mezi zainteresované subjekty
• vyhnout se vlastní izolovanosti
• aktivovat potřebnou pomoc a koordinovat péči

 

Komu je naše nabídka určena: 
• sociálním pracovníkům orgánů SPOD
• pracovníkům neziskových organizací
• pracovníkům dětských domovů a výchovných ústavů
• soudcům a jejich spolupracovníkům
• dalším odborníkům, kteří se zabývají ohroženými dětmi a náhradní rodinnou péčí

 

 

Interaktivní případové konference zaměřené na dítě

 

Spolek Rodina u nás nabízí od roku 2015 zájemcům  službu – Facilitace interaktivní případové konference zaměřené na dítě, vyškoleným facilitátorem, dle metodiky Amalthea, viz:

http://www.amalthea.cz/pripadove-konference/

 

Co to je interaktivní případová konference?

Jedná se o přístup, kdy rodina, dítě a odborníci hledají společně řešení obtížné situace. Vychází z dnes již běžně využívaných případových konferencí, ale rozšiřuje je o přítomnost dítěte jako rovnocenného účastníka.

Je prostředkem k zajištění toho, aby se dětem a jejich názorům naslouchalo a aby byly zapojovány do rozhodování o věcech, které se jich týkají. (Přestože se toto může zdát samozřejmostí, v praxi se tak vždy neděje a o dětech je někdy rozhodováno bez nich, nemohou tak vyjádřit svá přání a představy. Je to částečně způsobeno obavami, aby dítě nebylo vystaveno konfliktní situaci. Pokud se rodina s dětmi dostane do obtížné situace, řeší jí většinou jen dospělí).

Účelem setkání je nalezení konkrétního řešení situace, na kterém se podílejí všichni účastníci včetně dítěte.

 

Kdy je setkání možné využít:

 • v případech ohrožených dětí, kdy je potřeba zjistit, jak se dítě cítí v rodině, ve škole,
 • naplánovat kontakt dítěte v pěstounské péči nebo ústavním zařízení s vlastní rodinou
 • přechod dítěte do jiného typu péče apod.

 

Co mám udělat, pokud mám zájem o realizaci Interaktivní případové konference?

 1. Zavolat na tel. číslo 777 721 683, či napsat na e-mail: rodinaunas@gmail.com
 2. Naše facilitátorka s Vámi projde vaše představy o realizace a  navrhne možné řešení
 3. V případě shody bude dohodnut termín realizace a sepsána objednávka se smluvenou odměnou.

 

 

Rodinné konference

 

Co je to rodinná konference? Rodinná konference je setkání členů rodiny a jejich blízkých, s cílem nalezení možnosti řešení dané krizové situace a vytvoření stabilního rodinného prostředí, ve kterém se děti i dospělí budou cítit bezpečně.

Má mít formu společného setkání širokého okruhu rodiny. Organizátoři rodinné konference působí „zpovzdálí“, rodinu povzbuzují k vlastnímu řešení a zvyšují její motivaci. Naslouchají jí a ptají se, o jaké informace a jakou podporu by měla zájem. Zásadní přitom je, že sami nikdy nepřichází s návrhy řešení problémů. Smyslem je podpořit účastníky k využití toho nejpřirozenějšího – zdrojů, síly a podpory vlastní rodiny a jejího okolí.

 

Pokud si myslíte, že by vám nebo vašim klientům při řešení rodinné situace pomohlo uspořádání rodinné konference, kontaktujte prosím pracovníka poradny pro NRP, Mgr. Janu Lexovou, na tel. 777 721 683 nebo na e-mailu lexova.rodinaunas@gmail.com

 

Komu je naše nabídka určena
• sociálním pracovníkům orgánů SPOD
• pracovníkům neziskových organizací
• pracovníkům dětských domovů a výchovných ústavů
• dalším odborníkům, kteří se zabývají ohroženými dětmi a náhradní rodinnou péčí

 

 

Mediace

 

Co je to mediace?

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo ně, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika. 

 

S čím vám pomůže mediátor?

Každý z nás se někdy ocitl v konfliktu. Lidé často reagují agresí nebo se spolu přestanou stýkat. Mediátor je vyškolený odborník na mezilidskou komunikaci. Je prostředníkem při řešení konfliktů nebo sporů. Mediátor nenavrhuje řešení situace, ale usměrňuje komunikaci tak, aby mohlo dojít k nalezení řešení mezi zúčastněnými.

Spolek Rodina u nás nabízí rodinnou mediace, kdy rodiče potřebují mezi sebou vyřešit konflikt. Zejména se jedná o situace před, během a po rozvodu. Mediaci ale lze využít v mnoha dalších oblastech, nicméně naše zaměření je orientováno na situace vznikající v rodinném prostředí. Mediace je formou alternativního řešení sporů. 

 

Jaké jsou výhody mediace?

Velkou výhodou mediace je, že může předcházet soudnímu řízení. Dalšími důvody jsou rychlost mediace a relativně nízké náklady. Mediátor vystupuje neutrálně, je zachována důvěrnost a mlčenlivost. Cílem mediace je dojít k řešení, které bude akceptovatelné všemi stranami. Mediátor se snaží zohlednit zájmy všech a dovést zúčastněné k řešení, které by třeba u soudu ani nebylo navrženo.

 

Jakou mediaci Vám nabízíme?

Náš tým mediátorů zahrnuje možnou kombinaci mediační dvojice ve složení:

 • právník
 • sociální pracovník
 • psycholog

Mediační dvojice se nastavují podle preferencí klientů a povahy mediační zakázky.

 

Jaká je role mediátora?

Mediátor nenavrhuje řešení, ale umožňuje oběma stranám vyjádřit se, vzájemně se pochopit, nesoupeřit a dojít ke společně akceptovatelnému řešení.

 

Jaký je průběh mediace?

Mediace obvykle trvá 3 hodiny. Většinou je třeba několik sezení. Při jednání se zpravidla sedí u kulatého stolu. Střídavě se vyjadřují obě strany k mediátorovi. Velmi důležitá je role mediátora, aby nedošlo k hádce nebo agresi.

 

Co mám udělat, pokud mám zájem o mediaci?

 1. Zavolat na tel. číslo 777 721 683, či napsat na e-mail: rodinaunas@gmail.com
 2. Mediátorka s Vámi domluví možný termín setkání a v případě potřeby osloví druhou stranu.