Případové a rodinné konference

 

Případové konference

 

z.s. Rodina u nás nabízí od roku 2013 zájemcům  službu – Facilitace případové konference vyškoleným facilitátorem či zorganizování Případové konference, dle akreditované metodiky o.s. Rozum a cit. S facilitací máme bohaté zkušenosti, pomůžeme Vám i při organizování Vaší první případové konference.

.

Nabízíme jak přímou facilitaci konference, tak realizaci

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE „NA KLÍČ“.

 

V případě zájmu o facilitaci kontaktujte Mgr. Janu Lexovou,

tel: 777 721 683, e-mail: lexova.rodinaunas@gmail.com

 

Případová konference umožňuje zejména: 
• rychle reagovat na vzniklou situaci
• vytvářet podpůrnou síť pro klienta
• společně hledat vhodná a přijatelná řešení klientovy situace
• rozdělit zodpovědnost mezi zainteresované subjekty
• vyhnout se vlastní izolovanosti
• aktivovat potřebnou pomoc a koordinovat péči

 

Komu je naše nabídka určena: 
• náhradním rodičům
• sociálním pracovníkům orgánů SPOD
• pracovníkům neziskových organizací
• pracovníkům dětských domovů a výchovných ústavů
• soudcům a jejich spolupracovníkům
• dalším odborníkům, kteří se zabývají ohroženými dětmi a náhradní rodinnou péčí

 

Interaktivní případové konference zaměřené na dítě

z.s. Rodina u nás nabízí od roku 2015 zájemcům  službu – Facilitace interaktivní případové konference zaměřené na dítě, vyškoleným facilitátorem, dle metodiky Amalthea, viz:

http://www.amalthea.cz/pripadove-konference/

 

Co to je interaktivní případová konference?

Jedná se o přístup, kdy rodina, dítě a odborníci hledají společně řešení obtížné situace. Vychází z dnes již běžně využívaných případových konferencí, ale rozšiřuje je o přítomnost dítěte jako rovnocenného účastníka.

Je prostředkem k zajištění toho, aby se dětem a jejich názorům naslouchalo a aby byly zapojovány do rozhodování o věcech, které se jich týkají. (Přestože se toto může zdát samozřejmostí, v praxi se tak vždy neděje a o dětech je někdy rozhodováno bez nich, nemohou tak vyjádřit svá přání a představy. Je to částečně způsobeno obavami, aby dítě nebylo vystaveno konfliktní situaci. Pokud se rodina s dětmi dostane do obtížné situace, řeší jí většinou jen dospělí).

Účelem setkání je nalezení konkrétního řešení situace, na kterém se podílejí všichni účastníci včetně dítěte.

Kdy je setkání možné využít:

  • v případech ohrožených dětí, kdy je potřeba zjistit, jak se dítě cítí v rodině, ve škole,
  • naplánovat kontakt dítěte v pěstounské péči nebo ústavním zařízení s vlastní rodinou
  • přechod dítěte do jiného typu péče apod.

V případě zájmu o facilitaci inteaktivní případové konference kontaktujte Mgr. Janu Lexovou, tel: 777 721 683, e-mail: lexova.rodinaunas@gmail.com

 

Rodinné konference

Co je to rodinná konference? Rodinná konference je setkání členů rodiny a jejich blízkých, s cílem nalezení možnosti řešení dané krizové situace a vytvoření stabilního rodinného prostředí, ve kterém se děti i dospělí budou cítit bezpečně.

Má mít formu společného setkání širokého okruhu rodiny. Organizátoři rodinné konference působí „zpovzdálí“, rodinu povzbuzují k vlastnímu řešení a zvyšují její motivaci. Naslouchají jí a ptají se, o jaké informace a jakou podporu by měla zájem. Zásadní přitom je, že sami nikdy nepřichází s návrhy řešení problémů. Smyslem je podpořit účastníky k využití toho nejpřirozenějšího – zdrojů, síly a podpory vlastní rodiny a jejího okolí.

 

Pokud si myslíte, že by vám nebo vašim klientům při řešení rodinné situace pomohlo uspořádání rodinné konference, kontaktujte prosím pracovníka poradny pro NRP, Mgr. Janu Lexovou, na tel. 777 721 683 nebo na e-mailu lexova.rodinaunas@gmail.com

 

Komu je naše nabídka určena: 
• sociálním pracovníkům orgánů SPOD
• pracovníkům neziskových organizací
• pracovníkům dětských domovů a výchovných ústavů
• dalším odborníkům, kteří se zabývají ohroženými dětmi a náhradní rodinnou péčí