Krátkodobé hlídání

 
Poskytovatel Dohody o výkonu pěstounské péče se zavazuje pěstounům poskytnout pomoc při zajištění osobní péče o děti.
 
 
Jedná se zejména o situace:
 
1. po dobu, kdy bude kterýkoli z pěstounů nebo oba uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké,
2. při narození vlastního dítěte,
3. při vyřizování nezbytných záležitostí,
4. při úmrtí osoby blízké.
 
.
Tato výpomoc se v rozsahu vyplývajícího z uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče poskytuje bez jakékoli úhrady ze strany pěstounů. Žádost o výpomoc uplatní pěstoun (pěstouni) u klíčového pracovníka, a není-li dosažitelný, pak na krizové lince 777 721 680. Formu pomoci, která bude osobě pečující poskytnuta, nabídne po domluvě poskytovatel. Služba bude poskytnuta nejpozději do 24 hodin od podání žádosti na poskytnutí pomoci, případně akutní potřeby pěstounů ihned.
 
.
Pro náhradní rodiny, které doprovázíme, nabízíme po předchozí domluvě krátkodobé odlehčovací služby v prostorách našich poboček a také přímo v rodinném zázemí pěstounů.
.