Partneři a dárci

Představujeme Vám naše partnery, finanční dárce a podporovatele, bez kterých si činnost naší organizace neumíme představit.

 

 

Můžete-li, podpořte nás. Předem děkujeme. Číslo účtu: 22 00 444 377 / 2010

 

 

 

 

Partneři z řad státní správy a samosprávy

 

 

Nadace a nadační fondy

 

 

Partneři a finanční dárci

 

 

DOTEK

 

Splupracujeme s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji.

 

 

Indiviuální dárci, věcné dary

 

2017

Nadace J&T – darované výtisky časopisů ABC a Raketa

 

2018

Horákovi – darovaný nábytek pro pěstounské rodiny

Nadace J&T – darované výtisky časopisů ABC a Raketa

 

2019

Horákovi – darovaný nábytek a PC pro pěstounské rodiny

Nadace J&T – darované výtisky časopisů ABC a Raketa

Kvapilovi – finanční podpora činnosti poradny NRP

Stavební mechanizace VM, s.r.o. – nákup kávovaru do školící místnosti Poradny NRP

 

2020

 

 

 

Děkujeme všem dárcům za projevenou důvěru, velmi si jí vážíme!

 

Jak nám můžete pomoci?

Rodina u nás, z.s. je nezisková organizace, která veškeré získané prostředky vkládá do činnosti sdružení. Pomoci nám můžete formou:

 

 

Individuální dárcovství

Pomoci nám můžete zasláním finančního daru na účet číslo 2200444377/2010– jednorázově, byť sebemenší částkou, či v libovolných časových intervalech. Dárcům rádi sdělíme konkrétní účel, na který byl či bude dar použit. Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás prosím:

mob.: 777 721 683, e-mail: rodinaunas@gmail.com

 

 

Firemní dárcovství

Důležitou částí financování našeho sdružení je firemní dárcovství. Postupně oslovujeme různé společnosti, s nimiž bychom rádi navázali smysluplnou spolupráci. Pokud nám můžete v rámci společenské odpovědnosti Vaší firmy pomoci, budeme rádi. Samozřejmostí je uzavření smlouvy o daru, zajištění propagace na našich internetových stránkách a případně na pořádaných akcích, a pochopitelně i poskytnutí zpětné vazby o tom, jak byl dar využit.

 

Dobrovolnictví

Bez podpory dobrovolníků si naši činnost neumíme představit a tak pokud máte chuť a zájem trávit čas smysluplnou pomocí, vítáme dobrovolníky nejen z řad studentů. V současné chvíli naše dobrovolníky využíváme nejčastěji pro doučování dětí v pěstounských rodinách, ale také v rámci odlehčovacích služeb.

 

 

Veškeré získané prostředky jsou účelně využívány

Pěstounství je dlouholetá, velmi náročná práce, pěstouni potřebují služby, které by jim na této dlouhé cestě pomohly. Můžete-li, podpořte nás. Byť sebemenší částka pomůže k rozvoji služeb pro pěstounské rodiny. Veškeré získané prostředky jsou účelně využívány. Seznam dárců a partnerů postupně doplňujeme na našich internetových stránkách, rovněž budou uvedeni ve výroční zprávě našeho spolku. Předem děkujeme.

 

Pokud Vás naše činnost zaujala a máte kapacitu a chuť pomáhat, těšíme se na setkání s Vámi!