Partneři a dárci

 

Představujeme Vám naše partnery, finanční dárce a podporovatele, bez kterých si činnost naší organizace neumíme představit.

 

 

Partneři z řad státní správy a samosprávy

 

 

 

Nadace a nadační fondy

 

 

 

Partnerské a spolupracující organizace

 

 

DOTEK

 

 

 

Individuální dárci, finanční a věcné dary

 

2017

Nadace J&T – darované výtisky časopisů ABC a Raketa

 

2018

Horákovi – darovaný nábytek pro pěstounské rodiny

Nadace J&T – darované výtisky časopisů ABC a Raketa

 

2019

Horákovi – darovaný nábytek a PC pro pěstounské rodiny

Nadace J&T – darované výtisky časopisů ABC a Raketa

Kvapilovi – finanční podpora činnosti poradny NRP

Stavební mechanizace VM, s.r.o. – nákup kávovaru do školící místnosti Poradny NRP

Potravinová banka ve Zlínském kraji – potraviny, drogistické zboží a sladkosti pro klienty Rodiny u nás, z.s.

 

2020

Potravinová banka ve Zlínském kraji – potraviny, drogistické zboží a sladkosti pro klienty Rodiny u nás, z.s.

Potravinová banka ve Zlínském kraji – oblečení pro děti z pěstounských rodin

Stanislav Holiš – 5 ks tabletů 10″ pro děti z pěstounských rodin pro distanční výuku

 

 

Děkujeme všem dárcům za projevenou důvěru, velmi si jí vážíme!

 

Jak nám můžete pomoci?

Rodina u nás, z.s. je nezisková organizace, která veškeré získané prostředky vkládá do činnosti sdružení. Pomoci nám můžete formou:

 

 

Individuálního dárcovství

Pomoci nám můžete zasláním finančního daru na účet číslo 2200444377/2010– jednorázově, byť sebemenší částkou, či v libovolných časových intervalech. Dárcům rádi sdělíme konkrétní účel, na který byl či bude dar použit. Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás prosím:

mob.: 777 721 683, e-mail: rodinaunas@gmail.com

 

 

Firemní dárcovství

Důležitou částí financování našeho sdružení je firemní dárcovství. Postupně oslovujeme různé společnosti, s nimiž bychom rádi navázali smysluplnou spolupráci. Pokud nám můžete v rámci společenské odpovědnosti Vaší firmy pomoci, budeme rádi. Samozřejmostí je uzavření smlouvy o daru, zajištění propagace na našich internetových stránkách a případně na pořádaných akcích, a pochopitelně i poskytnutí zpětné vazby o tom, jak byl dar využit.

 

Dobrovolnictví

Bez podpory dobrovolníků si naši činnost neumíme představit a tak pokud máte chuť a zájem trávit čas smysluplnou pomocí, vítáme dobrovolníky nejen z řad studentů. V současné chvíli naše dobrovolníky využíváme nejčastěji pro doučování dětí v pěstounských rodinách, ale také v rámci odlehčovacích služeb.

 

 

Veškeré získané prostředky jsou účelně využívány

Pěstounství je dlouholetá, velmi náročná práce, pěstouni potřebují služby, které by jim na této dlouhé cestě pomohly. Můžete-li, podpořte nás. Byť sebemenší částka pomůže k rozvoji služeb pro pěstounské rodiny. Veškeré získané prostředky jsou účelně využívány. Seznam dárců a partnerů postupně doplňujeme na našich internetových stránkách, rovněž budou uvedeni ve výroční zprávě našeho spolku. Předem děkujeme.

Na některé aktivity spolku, které nejdou pokrýt ze státní dotace na výkon pěstounské péče potřebujeme zajistit finanční prostředky. Jedná se zejména o terapeutické aktivity spojené se specifickými potřebami přijatých dětí.

 

 

Pokud Vás naše činnost zaujala a máte kapacitu a chuť pomáhat, těšíme se na setkání s Vámi!  Můžete-li, podpořte nás. Předem děkujeme. Číslo účtu: 22 00 444 377 / 2010