Partneři a dárci

Představujeme Vám naše partnery, finanční dárce a podporovatele, bez kterých si činnost naší organizace neumíme představit.

 

Můžete-li, podpořte nás. Předem děkujeme. Číslo účtu: 22 00 444 377 / 2010

 

Partneři z řad státní správy a samosprávy

 

Nadace a nadační fondy

 

Partneři a finanční dárci

 

 

DOTEK

 

 

Můžete-li, podpořte nás. Předem děkujeme. Číslo účtu: 22 00 444 377 / 2010

 

Jak nám můžete pomoci

Rodina u nás, z.s. je nezisková organizace, která veškeré získané prostředky vkládá do činnosti sdružení. Pomoci nám můžete formou:

  • individuálního dárcovství
  • firemního dárcovství

 

Individuální dárcovství

Pomoci nám můžete zasláním finančního daru na účet číslo 2200444377/2010– jednorázově, byť sebemenší částkou, či v libovolných časových intervalech. Dárcům rádi sdělíme konkrétní účel, na který byl či bude dar použit. Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás prosím (mob.: 777 721 683, e-mail: rodinaunas@gmail.com).  

 

Firemní dárcovství

Důležitou částí financování našeho sdružení je firemní dárcovství. Postupně oslovujeme různé společnosti, s nimiž bychom rádi navázali smysluplnou spolupráci. Pokud nám můžete v rámci společenské odpovědnosti Vaší firmy pomoci, budeme rádi. Samozřejmostí je uzavření smlouvy o daru, zajištění propagace na našich internetových stránkách a případně na pořádaných akcích, a pochopitelně i poskytnutí zpětné vazby o tom, jak byl dar využit.

 

Veškeré získané prostředky jsou účelně využívány

Pěstounství je dlouholetá, velmi náročná práce, pěstouni potřebují služby, které by jim na této dlouhé cestě pomohly. Můžete-li, podpořte nás. Byť sebemenší částka pomůže k rozvoji služeb pro pěstounské rodiny. Veškeré získané prostředky jsou účelně využívány. Seznam dárců a partnerů postupně doplňujeme na našich internetových stránkách, rovněž budou uvedeni ve výroční zprávě našeho spolku. Předem děkujeme.