Snoezelen My backpack

 
 
Relaxační místnost – Snoezelen
 

 

Díky podpoře Nadace T-mobile můžeme našim klientům nabídnout pobyt v relaxační místnosti Snoezelen. Ta je součástí našich terapií, kde je možno děti vhodně stimulovat, nebo naopak zde mohou probíhat nevýkonnostní aktivity dítěte. 

 

Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Poskytuje atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění a vytváří ty nejlepší podmínky pro senzorickou rovnováhu, v níž proces učení lze realizovat mnohem snadněji s dlouhodobějším efektem. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. 

 

Tato část terapie je velmi oblíbená a většina děti si ji ihned zamilují. Děti relaxují při klidné hudbě na různých polohovacích vacích. Nechybí ani měkká postel, z které lze pozorovat noční oblohu plnou hvězd. Místnost je plná různých barevných světel i lampiček.

 

Další info také na   https://3lobit.cz/sisnoezelen/snoezelen/

 

 
 
 
 
 

Máme radost, že naše kolegyně mají osvědčení pro práci s metodou My Backpack – což je metoda pro práci s dětmi z náhradní rodinné péče  (AKREDITACE MPSV ČR č. 2015/0023-PC/S)

 

Metoda My Backpack (Můj batůžek) byla vyvinuta v Holandsku a pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do dětského domova nebo do pěstounské péče. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči nebo v dětském domově. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám. Metoda přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí umístěných mimo vlastní rodinu. Metoda My Backpack je využívána v mnoha zemích světa – kromě Holandska také ve Francii, ve Švédsku,  na Novém Zélandu, v Austrálii…

 

Je to metoda vyvinutá ve spolupráci s dětmi a pro děti, dětem i dospělým se líbí a mají z práce s ní radost. Je to metoda, která zohledňuje vnímání a prožívání dětí a rozumí jim.

 

Speciálně pro děti vyvinuté materiály a techniky My Backpack se líbí dětem i dospělým. Nadchnou je pro práci a zmírňují strach z tématu, které často vyvolává nejistoty či obavy na straně pěstounů a kterému se často jak děti, tak pěstouni právě kvůli nejistotám a strachu vyhýbají.

 

Metoda je bezpečná tím, že nabízí jasnou strukturu, dává dítěti možnost pracovat na příběhu káčátka a ne svém (dítě promítá svůj příběh do maňáska a může mluvit přímo „jím, maňáskem“). Také práce s počítačem umožňuje sedět vedle sebe – nikdo není výš ani níž a mizí zaběhnutá hierarchie dospělý – dítě. Při práci je možné zcela se vyhnout očnímu kontaktu s dítětem a předejít mnoha způsoby jeho případné retraumatizaci.

 

Je to metoda, v níž nás vede dítě –  Provází nás příběhem káčátka, ve kterém může cokoliv změnit, „vylepšit“, opravit… A provází nás také svými pocity a potřebami.

 

Kromě již zmíněného maňáska pracuje metoda také s interaktivním počítačovým programem, knížkou o káčátku a také s emočními kartami, které umožňují další práci s emocemi dle potřeb dítěte.

 

Máme k dispozici baťůžky, loutky káčátka a emočních karet pro práci s dítětem. Rodiny, které mají s námi uzavřenu Dohodu mohou metodu využít zdarma.

 

Lektorka Mgr. Olga Kvitová

Lektorka Mgr. Ivana Sovadinová

Lektorka Bc. Miroslava Žitníková

Další info také na www.mybackpack.cz