Respitní péče

Dovolená pěstounů (viz bod III. odstavec 2 Dohody)

Pěstouni, kteří mají dítě starší 2 let, si mohou regulérně odpočinout a to na dobu 14 denní dovolené, která nemusí být čerpána vcelku. Na zajištění péče o děti svěřené do PP poskytujeme rodinám finanční částku z Rodinného balíčku, která slouží jako příspěvek k pokrytí části těchto nákladů.

 

Pro čerpání příspěvku je možné zvolit některou z variant:

  • Účast dítěte na letním táboře, příměstském táboře
  • Účast dítěte na škole v přírodě, lyžařském výcviku
  • Hlídání osobou blízkou (uzavřena DPP s touto osobou předem)

V případě zajištění hlídání dítěte osobou blízkou je potřeba předem dodat klíčovému pracovníkovi následující dokumenty. Na základě těchto dokladů je připravena Dohoda o provedení práce (DPP) a poté je možné zajištěné hlídání využít.

 

  • podklady pro uzavření DPP na dovolenou
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Profesní životopis
  • Žádost o proplacení

 

Formuláře naleznete v informativním balíčku, který jste obdrželi při podepsání Dohody o výkonu pěstounské péče, případně o ně požádejte svého klíčového sociálního pracovníka.

 

Rodinný balíček

Náklady na dovolenou se hradí z ročního balíčku, společně s náklady na zajištění krátkodobého hlídání.

V roce 2020 je stanoven na 4 000,- Kč pro rodinu s 1-2 dětmi v PP, pro rodinu se 3 a více dětmi v PP je zvýšen na 5 500,- Kč. Rodinný balíček je určen na kalendářní rok, v případě uzavření dohody v průběhu roku se využije poměrná část, zůstatek se nepřevádí.