Poradenství

 

Odborná pomoc v rámci poradenství pro rodiny s uzavřenou dohodou:

 

 • Odborné sociální poradenství
 • Asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • Právní konzultace se zaměřením na rodinné právo
 • Krizová intervence
 • Logopedické a surdopedické poradenství pro rodiče dětí s vadou řeči či sluchovou vadou (nikoliv samotná péče či nácvik s dítětem)
 • Rodinná mediace
 • Případová konference
 • Interaktivní případová konference se zaměřením na dítě

 

Metody a formy práce využívané v rámci poradenství

 • Sociální poradenství zaměřené na řešení
 • Techniky aktivního naslouchání, motivační rozhovory
 • Systemický přístup v poradenství 
 • Krizová intervence
 • Práce s emocemi – sebezkušenostní techniky
 
 
Odborná pomoc je poskytována na přání klientů a na doporučení klíčového sociálního pracovníka rodiny. Odborní pracovníci za vámi přijedou do vaší domácnosti, nebo je možné využít zázemí organizace v prostorách pobočky, či zázemí dalších organizací a úřadů.
 
Konzultace v poradně pro náhradní rodinnou péči jsou dostupné pro všechny klienty v místě pobočky organizace – Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí. Setkání je možné uskutečnit po předchozím objednání prostřednictvím e-mailu rodinaunas@gmail.com,  či na tel.čísle 777 721 683.