Odborné služby

Poskytované služby z.s. Rodina u nás:

 

1. Facilitace případových konferenci – viz samostatná záložka v menu
z.s. Rodina u nás nabízí zájemcům Facilitaci případových konferencí vyškoleným facilitátorem dle akreditované metodiky o.s. Rozum a cit. Nabízíme jak přímou facilitaci konference, tak realizaci PŘÍPADOVÉ KONFERENCE „NA KLÍČ“.

 

2. Asistovaný kontakt

Asistované kontakty nabízíme jak rodinám, které s námi mají sepsánu Dohodu o výkonu pěstounské péče, tak OSPOD či neziskovým organizacím.
Osoby pečující a osoby v evidenci se mohou obracet na klíčového pracovníka v případě jakýchkoliv problémů spojených s kontakty dítěte s rodiči. Zajistíme asistovaný kontakt za účasti třetí nezávislé osoby. Pracovník funguje jako prostředník při sjednávání místa a času jednání. Umožňujeme setkání na bezpečné neutrální půdě v prostorách organizace. Rodina u nás nabízí odborné „ošetření“ všech účastníků před i po průběhu samotného kontaktu. Rodinu provází kvalifikovaný pracovník, který průběh kontaktu usměrňuje a v případě ohrožení bezpečí dítěte reaguje, případně kontakt ukončí. S průběhem a pravidly setkání jsou všechny zúčastněné strany předem obeznámeny.

 

3. Zprostředkování terapeutických služeb

Pro náhradní rodiny s dětmi nabízíme zprostředkování:

– Individuální psychoterapie s klinickým psychologem (gestalt terapie)
– Skupinové terapeutické aktivity pro rodiny s dětmi
– Skupinové terapeutické aktivity pro rodiče

 

4. Uspořádání rodinné konference – viz samostatná záložka v menu
z.s. Rodina u nás nabízí zájemcům uspořádání Rodinné konference vyškoleným administrátorem a koordinátorem rodinných konferencí, dle akreditované metodiky MPSV.

 

5. Vzdělávací aktivity pro pěstounské rodiny

z.s. Rodina u nás nabízí uspořádání vzdělávacího programu pro pěstounské rodiny formou lektorování přednášky, uspořádání workshopu či realizaci víkendového vzdělávaní na klíč.