Odborná podpora

 
V roce 2020 nabízíme podporu formou zprostředkování odborné pomoci pro pěstouny a děti v jejich péči v níže uvedeném rozsahu. Konkrétní náplň jednotlivých forem pomoci naleznete na jednotlivých záložkách v menu. Pro využití odborné pomoci prosím kontaktujte svého klíčového sociálního pracovníka, který ve spolupráci s vámi vytipuje nejblíže dostupnou pomoc pro vás a vaše dítě a pomůže Vám vyplnění žádosti v případě úhrady z prostředků organizace (informativní balíček s formuláři).V případě potřeby zprostředkování jiné odborné pomoci vždy hledáme možnost, jak potřebnou podporu nalézt. Sít těchto odborníků se neustále aktualizuje a pokud se vám podaří nalézt novou možnost pro pěstouny a jejich rodiny, velmi rádi ji budeme s vámi sdílet a budeme rádi za předání kontaktu. 

 

 • Konzultace s psychoterapeutem či psychologem
 • Konzultace s psychiatrem
 • Rodinné supervize
 • Krizová intervence
 • Rodinná mediace
 • Případová konference
 • Asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • Odborné sociální poradenství
 • Právní konzultace se zaměřením na rodinné právo
 • Logopedické a surdopedické poradenství pro rodiče dětí s vadou řeči či sluchovou vadou (nikoliv samotná péče či nácvik s dítětem)
 • My Backpack
 • Snoezelen
 • Skupinové terapeutické aktivity pro rodiny (arteterapie a pod….)
 

S ohledem na informace, které jsme obdrželi po kontrole nakládání s finančními prostředky Krajského Úřadu práce, není možné z prostředků na doprovázení hradit odbornou pomoc, která se týká zdravotního stavu dětí v PP, jako jsou například rehabilitace či masáže. Odborná pomoc pedagogická, je také vyloučena z proplácení doprovodnou organizací vyloučena – například se jedná o logopedii či doučování dětí. V případě Vašeho zájmu pomůžeme tyto služby zprostředkovat, platba pak probíhá z příspěvku na úhradu potřeb dítěte, které jsou vypláceny pěstounům.