Terapeutická pomoc

 
 
Terapeutickou pomoc pro rodiny s uzavřenou dohodou je možné využít v individuální či skupinové formě.
 
 
 
Místo poskytnutí individuální terapeutické pomoci se liší dle možností terapeutů a množství potřebných pomůcek, které pro svou práci potřebují (zejména pokud je klientem dítě). Jednou z možností, kde se s terapeutem setkáte,  je vaše domácnost, dále můžete terapeuta navštívit v jeho ambulanci či můžete využit bezbariérové prostory pobočky ve Val. Meziříčí na Havlíčkově ulici 234, budova Báňských projektů, 4. patro. 
 
 
  • Konzultace s psychologem

Mgr. Terezie Štokrová, návštěva ambulance, pro Zlínsko, Uh. Hradiště a okolí

PhDr. Ivan Ryšavý, Phd. , návštěva v rodině, pro oblast Kroměřížsko, Holešovsko 

 

  • Konzultace s psychoterapeutem

Mgr. Magda Halamíčková, návštěva ambulance i v rodině, oblast Rožnov, Valašské Meziříčí, Vsetín a okolí

Mgr. Renata Hrochová, návštěva v rodině, Novojičínsko a okolí Valašské Meziříčí

 

  • Konzultace s psychiatrem

MUDr. Marcela Bartošíková, návštěva v ordinaci, Kroměříž

 

  • Rodinné supervize

Mgr. Magda Halamíčková, návštěva v ambulanci či v rodině, oblast Rožnov, Val.Meziříčí a okolí

 

  • Technika My Backpack

Mgr. Olga Kvitová, návštěva v rodině

 

  • Pobyt v multisenzorické místnosti Snoezelen

Mgr. Jana Lexová, návštěva v pobočce org. ve Valašském Meziříčí

 

 

Kontakty na jednotlivé terapeuty ve vašem okolí mají klíčové sociální pracovnice, v případě zájmu se na ně obracejte, konzultaci vám            zprostředkují.

 
 
  
 
 
  
  
Skupinové terapeutické aktivity pro rodiny probíhají v pobočce Val. Meziříčí na Havlíčkově ulici 234, budova Báňských projektů, 4. patro. K těmto aktivitám máme vyškolené pracovníky.
 
 
  • artetarepie  (keramická dílna)
  • muzikoterapie (africké bubny djembe a šamanské bubny)
  • skupinový program v multisenzorické místnosti Snoezelen