Vzdělávání pěstounů

Vzdělávání pěstounů
 
Ve spolku Rodina u nás (RUN), je v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb. a uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče možno splnit povinný rozsah vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok těmito způsoby:
 
 
 • Účast na víkendovém vzdělávacím pobytu pořádaném RUN či další organizací
 • Účast na krátkodobém vzdělávání pořádané RUN či další organizací
 • Účast na týdenním vzdělávacím programu pořádaném RUN či další organizací
 • Účast na odborné konferenci s tématem NRP
 • Samostudium odborné literatury
 • Individuální konzultace s odborným pracovníkem (psycholog, terapeut…)
 • Rodinná supervize
 • Sdílení zkušeností s pěstouny, moderované odborným pracovníkem
 • E-learning 
 • Webinář 
 • Zhlédnutí filmu s tématikou NRP, ze seznamu doporučených titulů

 

 

Jak to probíhá, když s námi uzavřete dohodu v průběhu roku?

V případě uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče, s novou rodinou v průběhu roku, je vzdělávací povinnost vypočítána poměrnou částí z ročního rozsahu 24 hodin tak, aby počet měsíců spolupráce odpovídal násobku dvou hodin vzdělávání za jeden měsíc.

Tzn., že pokud uzavřeme s pěstounskou rodinou Dohodu v říjnu, tak celkový počet hodin, které pěstoun absolvuje je 3 x 2 hodiny, celkem tedy 6 hodin a v následujícím roce již pěstoun plní plný počet vzdělávání v rozsahu 24 hodin.

Tato úprava nám umožňuje efektivně plánovat vzdělávací aktivity, zejména vícedenní pobytové akce pro pěstounské rodiny.

 

Knihovna odborné literatury

Povinnost se vzdělávat je možné si v rozsahu max. 10 hodin splnit četbou odborné literatury, která je k dispozici i v naší knihovně. Více informací Vám sdělí klíčový sociální pracovník, který vám předá odkaz na seznam dostupných knih v on-line půjčovně. Nové tituly se v průběhu roku doplňují, je možné si knihu, o kterou máte zájem rezervovat u svého klíčového sociálního pracovníka.

 

Knihy jsou k zapůjčení v pobočce na Havlíčkově 234/1, Valašské Meziříčí, či k zaslání poštou na Vaši adresu domů.