Vzdělávání

Vzdělávání pěstounů
 
Realizujeme odborné semináře pro osoby v evidenci a osoby pečující, kurzy pro odbornou veřejnost (pracovníky neziskových organizací, sociální pracovníky, pedagogy apod.), semináře a přednášky pro širokou veřejnost – s tématy o náhradním rodičovství či o pěstounské péči na přechodnou dobu.
.
Pořádáme také akreditované semináře pro žáky ZŠ i studenty středních
škol a výchovné poradce na školách.
Téma je voleno předem dle aktuálních potřeb rodin či na základě objednávky doprovázejících organizací.
.
Příklady nabízených témat:
 
 • Tvorba knihy života – workshop
 • Naplňování potřeb dětí v NRP
 • Porozumění role náhradního rodiče
 • Význam biologické rodiny pro dítě v NRP, jak mluvit s dítětem o rodičích
 • Podpora vztahů dítěte a jeho rodiny – jak na to?
 • Specifické poruchy učení + ADHD
 • Nastavování hranic ve výchově
 • Poruchy chování, trestná činnost, jak pracovat s mladistvým…..
 • Jak pracovat s dítětem týraným, zneužívaným
 • Podpora osobní a kulturní identity dítěte
 • Attachment – poruchy attachmentu a možnosti léčení
 • Jak vést dítěti „knihu života“ a práce s ní
 • Komunikace s biologickou rodinou dítěte
 • Identita přijatého dítěte

 

     Četba odborné literatury

Povinnost se vzdělávat je možné si v rozsahu max. 10 hodin splnit četbou odborné literatury, která je k dispozici i v naší knihovně. Více informací Vám sdělí klíčový pracovník.

Vzhledem k neustále rozšiřující odborné knihovně vám můžeme zaslat aktuální nabídku na vyžádání e-mailem. Knihy jsou k zapůjčení v pobočce na Havlíčkově 234, Valašské Meziříčí či zaslání poštou.

 

E – learning

Další z možností, jak splnit potřabný rozsah vzdělávání je absolvování některého z kurzů e-learningu, který Vám pomůže v případě Vašeho zájmu Váš klíčový pracovník. Výběr tématu a objednání kurzu provede klíčový pracovník, úhrada kurzu je realizována z prostředků na doprovázení pěstounské rodiny. Hodinová dotace je vždy součástí objednávky, po absolvování obdržíte osvědčení. Více informací Vám sdělí klíčový pracovník.

Témata z letošní nabídky:

 • Vývojové fáze dítěte, 8 hod.
 • Efektivní komunikace, 4 hod.
 • Prevence ve výchově – bezpečnost na internetu, 4 hod.
 • Prevence ve výchově – sociální sítě, 3 hod.
 • Prevence ve výchově – poruchy příjmu potravy, 3 hod.
 • První pomoc dětem – neúrazové stavy, 5 hod.
 • První pomoc dětem – úrazy, 5 hod.

 

Klubové aktivity

Zpravidla 1x měsíčně probíhá v prostorách poradny na Havlíčkově ulici 234/1, Valašské Meziříčí sdílení náhradních rodičů, vedené klíčovým pracovníkem. Účast na sdílení je jednou z možností, jak splnit zákonnou povinost vzdělávání pěstounů. Termíny setkání jsou předem avizovány klíčovými pracovníky či na našem FB profilu.