Náš tým

 

MGR. JANA LEXOVÁ

 

V RUN pracuji od jejího založení v roce 2013 jako ředitelka. Jsem statutárním zástupcem organizace a metodikem. Doprovázím několik rodin jako sociální pracovník na území Zlínského i Moravskoslezského kraje s dětmi v přechodné pěstounské péči ä dlouhodobé pěstounské péči. Vedu poradnu pro NRP pro zájemce o pěstounství i budoucí osvojitele, ale i pro stávající pěstounské rodiny, které řeší nějaký problém. Setkat se můžeme na některém z víkendových pobytů pro pěstounské rodiny či vzdělávání pro pěstouny a děti v jejich péči. V předchozím působišti – Asociaci náhradních rodin ČR jsem se v rámci esf projektu věnovala v letech 2010 – 2013 rozvoji pěstounství na přechodnou dobu a přípravám pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Lektoruji vzdělávací programy pro pěstouny na různá témata. Moderuji případové konference, pomáhám rodinám s uspořádáním rodinné konference.

 

Vystudovala jsem na Filozofické fakultě UPOL obor sociální práce v bakalářském studijním programu, a na téže fakultě pak v magisterském programu obor Andragogika. S manželem pečujeme o tři děti, přičemž dvě máme svěřeny v dlouhodobé pěstounské péči. S rodinou žiji ve Valašském Meziříčí.

 

 

 

 

 

MGR. EVA MALENOVSKÁ

 

V RUN pracuji na pozici sociální pracovnice od založení organizace v roce 2013. V oblasti náhradní rodinné péče doprovázím rodiny na území Zlínského kraje v regionu Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Holešov a Kroměříž, které mají děti v pěstounské péči příbuzenské, klasické i pěstounské péči na přechodnou dobu.  Společně s kolegyněmi organizujeme pěstounské víkendy, vzdělávání a různé programy pro děti. Poskytuji poradenství pro zájemce o NRP. Lektoruji vzdělávací programy pro pěstouny, moderuji případové konference.

 

Vystudovala jsem obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Dále jsem v rámci celoživotního vzdělávání na UPOL absolvovala obor Speciální pedagogika pro vychovatele. Jsem lektorem PRIDE, s některými z Vás jsem se setkala v rámci příprav pro zájemce o pěstounskou péči. S manželem pečujeme o tři děti, přičemž dvě máme svěřeny v dlouhodobé pěstounské péči. Bydlíme v Huštěnovicích u Uherského Hradiště.

 
 

 

MGR. OLGA KVITOVÁ

V RUN pracuji od roku 2016 jako sociální pracovnice při doprovázení pěstounských rodin, které doprovázím na území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Doprovázím rodiny s dětmi v příbuzenské pěstounské péči, dlouhodobé pěstounské péči i pěstounské rodiny na dobu přechodnou. Společně s kolegyněmi organizujeme víkendy pro pěstounské rodiny, vzdělávání a různé programy pro děti i rodiče.

 

Vystudovala jsem na Filozofické fakultě UPOL obor sociální práce v bakalářském studijním programu, na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Brno pak v magisterském programu obor Sociální práce a sociální politika. Z předchozích zaměstnání mám zkušenost s poradenstvím pro žadatele o příspěvek na péči a doprovázením pěstounských rodin. Mám dceru, se kterou žiji v Novém Jičíně.

 

 

 

 MGR. IVANA SOVADINOVÁ

V RUN pracuji na pozici sociální pracovnice od ledna 2018. V oblasti náhradní rodinné péče doprovázím rodiny na území Zlínského kraje v regionu Hulín, Kroměříž, Koryčany, Morkovice – Slížany a Otrokovice, které mají děti v pěstounské péče dlouhodobé i příbuzenské nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu. Společně s kolegyněmi organizujeme pěstounské víkendy, vzdělávání a různé programy pro děti. Poskytuji poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči, moderuji případové konference.

 

Vystudovala jsem obor sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, následně obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Mám dlouholeté zkušenosti při sociální práci s jednotlivci, rodinou vč. několikaletého doprovázení pěstounských rodin. V posledních třech letech jsem pracovala jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. S manželem jsme vychovali tři syny, kteří  dnes už mají své vlastní rodiny.

 

 

 

 

PHDR. BARBORA KVAPILOVÁ

V RUN pracuji na pozici koordinačního pracovníka organizace od roku 2018. Spolupracuji na projektu „Společná šance II“, který je realizován v rámci Evropského sociální fondu a je zaměřen na pilotní ověření Sdílené pěstounské péče.

Vystudovala jsem Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce v Bratislavě a následně vykonala rigorózní zkoušku na fakultě zdravotních věd. Věnuji se publikační činnosti v odborném periodiku, které se specializuje především na oblast historie v oboru zdravotnictví a oboru sociální práce a dále ve společenských časopisech a denících. S manželem bydlíme v Rožnově pod Radhoštěm a pečujeme o dvojčata Klárku a Ondru.

 

 

 

 

MGR. TEREZIE ŠTOKROVÁ

 

V RUN působím od roku 2013 jako psycholog, psychoterapeut a supervizor. Ve své klinické praxi se věnuji poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Působím také jako lektor vzdělávání pěstounů. Poskytuji poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

 

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Z mých předchozích pracovních zkušeností bych zmínila Dětské centrum Burešov, Centrum pro náhradní rodinnou péči ve Zlíně a psychiatrickou léčebnu v Jihlavě a privátní praxi klinického psychologa v Jihlavě. Absolvovala jsem Systemický psychoterapeutický výcvik v Brně, výcvik v Rorschachově diagnostice, psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v Institutu Dialog, výcvik v Supervizi pro pomáhající profese, dlouhodobě spolupracuji s několika neziskovými organizacemi v oblasti práce s rodinami s postiženými dětmi a dětmi v náhradní rodinné péče. S partnerem vychovávám syna v pěstounské péči, žijeme ve Zlíně.

 

 

 

 

 

MGR. MAGDA HALAMÍČKOVÁ

 

V RUN poskytuji psychoterapeutické služby pro náhradní rodiny. Dále se ve své praxi věnuji vedení poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů. Působím také jako lektor vzdělávání pěstounů.

 

 

 

 

MGR. DRAHOMÍRA STAVINOHOVÁ

 

V RUN poskytuji odborné služby v rámci náprav vad řeči u dětí v pěstounské péči – logopedické i surdopedické poradenství. S dětmi majícími vady řeči pracuji také v SVP pro vady sluchu, při MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, ve Valašském Meziříčí.

 

 

 

 

 

MGR. KATEŘINA INDRÁKOVÁ

 

S RUN spolupracuji od roku 2014 jako neurofeetback trenér. Ve své profesní praxi působím jako psycholog SPC Zlín Lazy. Setkat se se mnou můžete v rámci terapie EEG biofeetback či na některém víkendovém pobytu pro pěstounské rodiny.

 

Vystudovala jsem na Filosofické fakultě UPOL obor sociální práce v bakalářském studijním programu, poté jednooborovou psychologii taktéž na Univerzitě Palackého v Olomouci. S manželem vychováváme tři děti, dvě máme svěřeny v pěstounské péči, žijeme ve Valašském Meziříčí.

 

 

 

 

 

BC. PETRA ŠTORKOVÁ

 

S RUN spolupracuji od roku 2013, v roce 2014 také na pozici klíčového pracovníka pěstounských rodin. V současné době v organizaci působím vedle své hlavní profese učitelství na ZŠ, jako neurofeetback trenér. Setkat se se mnou můžete v rámci terapie EEG biofeetback či na některém víkendovém pobytu pro pěstounské rodiny.

 

Vystudovala jsem na Filosofické fakultě UPOL obor sociální práce v bakalářském studijním programu, a na téže fakultě nyní pokračuji ve studiu magisterského programu, obor Andragogika. S manželem a dětmi žijeme ve Valašském Meziříčí.

 

 

 

 

 

VLASTA SKÝPALOVÁ

 

S RUN spolupracuji od roku 2013, na pozici účetní a ekonomického poradce. Zpracovávám veškerou účetní agendu včetně mzdové. Poskytuji poradenství rodinám v rámci vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a dalších souvisejících agend.

 

 

 

 

 

MGR. DAGMAR JIRÁKOVÁ

 

V RUN pracuji od roku 2016 s rodinami, které mají v pěstounské péči svěřeny děti. Mou pracovní náplní je vedení arte-terapeutických aktivit. Potkat se můžeme při pravidelných setkáních v dílně, kde tvoříme z keramické hlíny a dalších materiálů. Mé kmenové pracoviště je základní škola, kde pracuji s dětmi v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovní výchovy.