Náš tým

 

MGR. JANA LEXOVÁ

 

V RUN pracuji od jejího založení v roce 2013 jako ředitelka. Jsem statutárním zástupcem organizace a metodikem. Doprovázím rodiny jako klíčový sociální pracovník na území Zlínského i Moravskoslezského kraje, a to rodiny s dětmi v přechodné pěstounské péči a dlouhodobé pěstounské péči. Vedu poradnu pro náhradní rodinnou péči. Setkat se mnou se můžete na některém z víkendových pobytů pro pěstounské rodiny či na vzdělávání pro pěstouny a děti v jejich péči. Lektoruji vzdělávací programy pro pěstouny na různá témata. Mám výcvik v Krizové intervenci a Narativní práci s dětským traumatem. Moderuji Případové konference, pomáhám rodinám s uspořádáním Rodinné konference. Vedu Mediace, se zaměřením na Rodinnou mediaci.

 

Magisterské studium oboru Andragogika jsem absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Obor Sociální práce v bakalářském studijním programu na téže fakultě.

S manželem pečujeme o tři děti, přičemž dvě máme svěřeny v dlouhodobé pěstounské péči. S rodinou žiji v Poličné u Valašského Meziříčí.

 

 

 

 

MGR. OLGA KVITOVÁ

 

V RUN pracuji od roku 2016 jako klíčová sociální pracovnice, na území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Doprovázím rodiny s dětmi v příbuzenské pěstounské péči, dlouhodobé pěstounské péči i pěstounské rodiny na dobu přechodnou. Společně s kolegyněmi organizujeme víkendy pro pěstounské rodiny, vzdělávání a různé programy pro děti i rodiče. Absolvovala jsem výcvik Krizové intervence, momentálně se účastním dlouhodobého terapeutického výcviku dle Satyrové.

 

Vystudovala jsem na Filozofické fakultě UPOL obor Sociální práce, v bakalářském studijním programu, na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Brno pak v magisterském programu obor Sociální práce a sociální politika. Z předchozích zaměstnání mám zkušenost s poradenstvím pro žadatele o příspěvek na péči a doprovázením pěstounských rodin. Mám dceru, se kterou žiji v Novém Jičíně.

 

 

 

 MGR. IVANA SOVADINOVÁ

 

V RUN pracuji na pozici sociální pracovnice od ledna 2018. V oblasti náhradní rodinné péče doprovázím rodiny na území Zlínského kraje v regionu Hulín, Kroměříž, Koryčany, Zlínsko a okolí Otrokovic. Doprovázím rodiny s dětmi v pěstounské péči dlouhodobé i příbuzenské nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu. Společně s kolegyněmi organizujeme pěstounské víkendy, vzdělávání a různé programy pro děti. Poskytuji poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči, moderuji případové konference. Absolvovala jsem výcvik Krizové intervence.

 

Vystudovala jsem obor sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, následně obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Mám dlouholeté zkušenosti při sociální práci s jednotlivci, rodinou včetně několikaletého doprovázení pěstounských rodin. Pracovala jsem jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

S manželem jsme vychovali tři syny, kteří  dnes už mají své vlastní rodiny. Bydlím v Holešově.

 

 

 

 

BC. MIROSLAVA ŽITNÍKOVÁ

 

V RUN pracuji na pozici klíčového sociálního pracovníka a koordinátora vzdělávání. V oblasti náhradní rodinné péče doprovázím rodiny ve Zlínském kraji a na Novojičínsku. Kromě doprovázení budeme spolu komunikovat při všech vzdělávacích akcích, které v organizaci realizuji.

Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu, bakalářský studijní obor Sociální politika a sociální práce – poradenství v sociální práci. Absolvovala jsem výcvik Narativní práce s dětským traumatem a mnoho dalších kurzů zaměřených na práci s dětmi.
Dlouhodobě jsem pracovala na OSPOD, v oblasti náhradní rodinné péče, a tak pro mě přechod na doprovázení v neziskové organizaci byl příjemnou změnou. Mohu se tak více věnovat přímé práci práci s rodinou a dětmi, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. 
Bydlím v Rožnově pod Radhoštěm, mám dvě dospělé děti.

 

 

 

MGR. TEREZIE ŠTOKROVÁ

 

V RUN působím od roku 2013 jako psycholog, psychoterapeut a supervizor. Ve své klinické praxi se věnuji poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Působím také jako lektor vzdělávání pěstounů. Poskytuji poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

 

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Z mých předchozích pracovních zkušeností bych zmínila Dětské centrum Burešov, Centrum pro náhradní rodinnou péči ve Zlíně, psychiatrickou léčebnu v Jihlavě a privátní praxi klinického psychologa v Jihlavě. Absolvovala jsem Systemický psychoterapeutický výcvik v Brně, výcvik v Rorschachově diagnostice, psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v Institutu Dialog, výcvik v Supervizi pro pomáhající profese. Dlouhodobě spolupracuji s několika neziskovými organizacemi v oblasti práce s rodinami s postiženými dětmi a dětmi v náhradní rodinné péče. 

 

 

 MGR. MAGDA HALAMÍČKOVÁ

 

V RUN poskytuji psychoterapeutické služby pro náhradní rodiny. Dále se ve své praxi věnuji vedení poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů. Působím také jako lektor vzdělávání pěstounů.

 

 

 MGR. DRAHOMÍRA STAVINOHOVÁ

 

V RUN poskytuji odborné služby v rámci náprav vad řeči u dětí v pěstounské péči – logopedické i surdopedické poradenství. S dětmi majícími vady řeči pracuji také v SVP pro vady sluchu, při MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, ve Valašském Meziříčí.

 

 

 

 

 

MGR. KATEŘINA INDRÁKOVÁ

 

S RUN spolupracuji od roku 2014 jako neurofeetback trenér. Ve své profesní praxi působím jako psycholog SPC Zlín Lazy. Setkat se se mnou můžete v rámci terapie EEG biofeetback či na některém víkendovém pobytu pro pěstounské rodiny.

 

Vystudovala jsem na Filosofické fakultě UPOL obor sociální práce v bakalářském studijním programu, poté jednooborovou psychologii taktéž na Univerzitě Palackého v Olomouci. S manželem vychováváme tři děti, dvě máme svěřeny v pěstounské péči, žijeme ve Valašském Meziříčí.

 

 

 BC. VLASTA SKÝPALOVÁ

 

S RUN spolupracuji od roku 2013, na pozici účetní, ekonomického a personálního  poradce. Zpracovávám veškerou účetní agendu včetně mzdové. Poskytuji poradenství rodinám v rámci vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a dalších souvisejících agend.

 

 

 

MGR. DAGMAR JIRÁKOVÁ

 

V RUN pracuji od roku 2016 s rodinami, které mají v pěstounské péči svěřeny děti. Mou pracovní náplní je vedení arte-terapeutických aktivit. Potkat se můžeme při pravidelných setkáních v dílně, kde tvoříme z keramické hlíny a dalších materiálů. Mé kmenové pracoviště je základní škola, kde pracuji s dětmi v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovní výchovy.